Yasadışı Ticaretle Mücadelenin Önemi Konferansı

8 Aralık 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamızda gelen yazıda; Ülkemizde farklı sektörlerde gözlemlenmekte olan yasa dışı ticaretin, bir yandan devletin vergi gelirlerinde önemli bir kayba neden olurken, diğer taraftan faaliyetlerini yasal zeminde sürdürmekte olan sektörler ve ticaret erbabı açısından haksız rekabet ortamı yaratarak ekonomiyi zafiyete uğratmakta olduğu paylaşılmıştır. Yasa dışı ticaret vasıtasıyla elde edilen gelirin, ekonomik ve sosyal açıdan toplumsal dinamikleri olumsuz etkilediği ve haksız rekabet yarattığı belirtilmiştir.

Bu sebepten ötürü; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz iş birliğinde gerçekleştirilmesi planlanan konferansla, devletin yasa dışı ticaretle mücadele alanındaki faaliyetleri aktarılarak, farkındalığın artırılması ve kamu kurumları, akademi, sivil toplum kuruluşları ve sektörlerin birlikte çalışacağı, mücadeleye dair çözüm önerileri geliştireceği bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda; konferansa tütün, içecek üreticileri ve akaryakıt ticaretiyle iştigal eden meslek komitesi üyelerinden en fazla 2 kişinin katılımı mümkün olup, http://yasadisimucadele.tobb.org.tr adresinden kayıt yaptırılması zorunludur.

TARİH: 13 Aralık 2022
YER: TOBB Konferans Salonu – Ankara
SAAT: 09.30

Konferans bilgisi için Tıklayınız