Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri İçin Döner Sermaye İşletmesi Hesaplarına Yatırılacak Tutarlar Hk.

4 Ocak 2022

Sayın Üyemiz,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Odamıza gelen yazıda; Bilindiği üzere, Bakanlığımız bünyesinde, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 409/A maddesine istinaden Döner Sermaye İşletmesi kurulmuş olup, Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 03.09.2021 tarihli 31587 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkûr Yönetmeliğin “Gelirlerden alınacak paylar” başlıklı 28 inci maddesi ile “Fiyat tespiti” başlıklı 29’uncu maddesi hükümlerine istinaden, Bakanlık Makamının Olurları ile işletmenin 2022 yılında döner sermaye kapsamında verilecek hizmetler ve hizmet bedelleri 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulamaya konulduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzün aşağıda yürütülen hizmetler ile ilgili ücretler Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi hesaplarına yatırılacaktır.

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemindeki (E-TUYS) belgeler için ödeme işlemleri sadece E-TUYS üzerinden gerçekleştirilecektir. Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) ödemenin nasıl yapılacağına ilişkin görsellere, E-TUYS uygulamasında yer alan Kullanım Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz.

Kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin her bir revize işlemi için yapılacak ödemelerde ise https://kolaytahsilat.sanayi.gov.tr/payment-system/to-pay-external bağlantı adresinden ödeme yapıldıktan sonra ilgili ödeme belgeleri yatırımcı tarafından çıktısı alınarak fiziki olarak gönderilen müracaat dosyasına eklenecektir.

İlgili yazıya ulaşmak için Tıklayınız