Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hk.

23 Ekim 2020

Sayın Üyemiz,

Kocaeli İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün 22.10.2020 tarih ve 2001102 sayılı yazısında; 16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile bundan sonra Genel Müdürlüğümüze yetkilendirme için
yapılacak başvurulara dair tüm evraklar, KEP ile gönderilecektir’ ifadesinin yer aldığı bildirilmektedir.

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usul ve Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Paylaş