Yemeklik Ayçiçek Yağı İmalat İhalesi

10 Şubat 2023

Sayın Üyemiz;

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kocaeli Başmüdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda;  Mersin Başmüdürlüğü hizmet binasında, 16.02.2023 Perşembe günü saat 10:30’da Mersin Başmüdürlüğünce kiralanan tanklarda (Ave-Kazanlı) stoklu bulunan 10.000 ton (±% 20) ham ayçiçek yağının nakliyesi dahil yemeklik ayçiçek yağına işlenmesi işine ait ihale yapılacağı bildirilmiştir. İhale ile ilgili ilan metni www.tmo.gov.tr adresinde görülebilir.

Bilgilerinize sunarız.