Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’te değişiklik

29 Eylül 2021

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden TOBB’a intikal eden E-39618779-401.99-00066888559 sayılı yazıda; Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldığı bildirilerek, söz konusu değişik hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi talep edilmektedir. Bu kapsamda, Bakanlıktan alınan söz konusu yazıya ulaşmak için tıklayınız