Yerli Ürün Kullanılması Hakkında Genelge

TOBB’dan Odamıza gelen bir yazıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “Yerli Ürün Kullanılması” hakkındaki genelge ile ilgili bilgi verilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız imzalı genelge yazısı aşağıda verilmiştir.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yerli ürün kullanmalarında özen göstermeleri hususunda Başbakanlığın 2011/13 sayılı Genelgesi, 06/09/2011 tarih ve 28046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Ancak uygulamada kamu binalarının inşasında yaygın biçimde ithal mermer, granit vb. maden ürünlerinin kullanıldığı görülmektedir. 

Başbakanlığın 2011/13 sayılı Genelgesinde de vurgulandığı üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapacakları ihalelerin şartnamelerine, yerli üretimi desteklemek, yerli sanayinin gelişmesini sağlamak ve cari açığın azaltılmasına katkı koymak amacıyla yerli üretim mermer, granit, traverten ve benzeri doğal taşların kullanımını mümkün kılacak hüküm koymalarını, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlarda öncelikli olarak Türkiye’de üretilen mermer ve granitlerin tercih edilmesini, Kamu Kurum ve Kuruluşları yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlılığı ve hassasiyeti göstermelerini önemle arz/rica ederim.