Yeşil Dönüşüm Destek Programı

18 Mayıs 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Yeşil Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esasları Tebliğ Taslağı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilmiştir.

Söz konusu Taslak ekte yer almakta olup; taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak, ‘Görüş Bildirme Formu’a işlenmek suretiyle, en geç 25.05.2023 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederiz.

Detaylı bilgi için Tıklayınız