Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı Hk.

5 Şubat 2024

Sayın Üyemiz,

Odamız ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ortaklığında 9 Şubat 2024 Cuma günü, 14.00 – 18.00 saatleri arasında Kocaeli Sanayi Odası, Merkez Binası Konferans Salonu’nda “Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı” gerçekleştirilecektir.

Üretici firmaların Avrupa’ya yaptıkları ihracatlarında çok önemli düzenlemeler getirmekte olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması süreci ve bunun çevresel, ekonomik, toplumsal yansımaları hakkında değerlendirmelerin yapılacağı toplantıya üyelerimizin katılımı önem arz etmektedir.

Ücretsiz düzenlenen toplantıya katılım için aşağıdaki link üzerinden kayıt yaptırılması yeterlidir.

Kayıt Linki: https://kosano.org.tr/sinirda-karbon-duzenleme-mekanizmasi-bilgilendirme-toplantisi-kayit-formu/

Bilgilerinize sunar, katılımlarınızı bekleriz.

Program
Açılış Konuşması
Prof. Dr. Halil HASAR- İklim Değişikliği Başkanı

Ülkemiz Sera Gazı Emisyon İzleme, Raporlama ve Doğrulama
Volkan POLAT – İklim Değişikliği Başkanlığı, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanı

ETS ve SKDM İlişkisi
Mürsel AKBULUT – İklim Değişikliği Başkanlığı, Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığı, Gelir Uzmanı

Karbon Ayak İzi Hesaplama Standartları
Mehmet ERGÜN – Türk Standartları Enstitüsü, Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Genel Bilgilendirme
Demet Işıl KARAKURT – Ticaret Bakanlığı, AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Başkanlığı, Ticaret Uzmanı

Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Dönüşümün Finansmanı
Seçil YILDIZ – Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A. Ş., Genel Müdür Yrd.

Soru&Cevap/Öneriler

(Toplantı ile ilgili iletişim: 0262 315 80 55)

KOCAELİ SANAYİ ODASI