HATIRLATMA- Yıllık İşletme Cetveli Hakkında

18 Nisan 2016

Sayın Üyemiz,

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıyla,

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi uyarınca sanayi işletmelerinin her yıl sonundan itibaren 4 ay içinde bir önceki yılla ilgili faaliyetlerini içeren yıllık işletme cetvellerini 2 Mayıs 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.

4854 Sayılı Kanunla değişik 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince Yıllık İşletme Cetvelini zamanında İl Müdürlüklerine vermeyenlere idari para cezası verilecektir.

Sanayi işletmeleri Bakanlığın bilgisayar programında yapılan yeni düzenleme ile Yıllık İşletme Cetvelindeki (San Sic B) bilgilerini, Kanunda belirtilen süre içinde  Bakanlığın web sayfasından www.sanayi.gov.tr  “E-Hizmetler” menüsü altında Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden vermeleri gerekmektedir.

İlimizde faaliyet gösteren ve sanayi sicilde kayıtlı firmaların yıllık işletme cetvelini düzenlerken kapasite – üretim – ihracat durumu bilgilerinin kapasite raporu Tablo II’ deki Yıllık Üretim Kapasitesine uygun olarak doldurulması ve üretim birimlerinin Türkiye İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi PRODTR Ürün Kodlarına’ a göre düzenlenmesi gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

Paylaş