Yıllık İşletme Cetveli Hakkında

15 Mart 2017

Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda;

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi uyarınca sanayi işletmelerinin her yıl sonundan itibaren 4 ay içinde bir önceki yılla ilgili faaliyetlerini içeren yıllık işletme cetvellerini Nisan ayı sonuna kadar Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüklerine vermeleri gerektiği bildirilmektedir.

4854 Sayılı Kanunla değişik 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince Yıllık İşletme Cetvelini zamanında il Müdürlüklerine vermeyenlere idari para cezası verilecektir.

Sanayi işletmeleri, yapılan yeni düzenleme ile Yıllık İşletme Cetvelindeki (San 5k B) bilgilerini, Kanunda belirtilen süre içinde www.sanayi.gov.tr “E-Hizmetler” menüsü altında Sanayi Sicil Bilgi Sistemini (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) kullanarak vermeleri gerekmektedir. Yıllık İşletme Cetvelini doldurduktan sonra “İL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDER” butonunu kullanarak, gönderme işlemini tamamlayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Paylaş