Yıllık İşletme Cetveli

Paylaş

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda,
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi uyarınca sanayi işletmelerinin her yıl sonundan itibaren 4 ay içinde (01.01.2019 -30.04.2019) bir önceki yılla ilgili faaliyetlerini içeren yıllık işletme cetvellerini Nisan ayı sonuna kadar (30.04.2019) Bakanlığımıza (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine) vermeleri gerekliliği bildirilmektedir.

4854 Sayılı Kanunla değişik 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince Yıllık İşletme Cetvelini zamanında İl Müdürlüklerine vermeyenlere idari para cezası verilecektir.
Sanayi işletmeleri Bakanlığın bilgisayar programında yapılan yeni düzenleme ile Yıllık İşletme Cetvelindeki bilgilerini, Kanunda belirtilen süre içinde Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) adresini kullanarak internet üzerinden vermeleri gerekmektedir. Yıllık İşletme Cetvelini doldurduktan sonra “İL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDER” butonunu kullanarak, gönderme işlemi tamamlanmaktadır.

İlimizde faaliyet gösteren ve sanayi sicilde kayıtlı firmaların yıllık işletme cetvelini düzenlerken kapasite – üretim – ihracat durumu bilgilerinin kapasite raporu Tablo II’ deki Yıllık Üretim Kapasitesine uygun olarak doldurulması ve üretim birimlerinin Türkiye İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi PRODTR Ürün Kodlarına’ a göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.