YKTS-KEP ve UETS

6 Mart 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Mer’i mevzuata göre muhtelif konu başlıklarındaki tebligat prosedürlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı e-tebligat sistemi (KETSİS) ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin (UETS) kullanımına dair gümrük idarelerinin talimatlandırılması ve UETS’ye ilişkin olarak Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’nde (YKTS) yapılan değişikler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Bilgi için Tıklayınız