Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu

29 Temmuz 2020

 Ticaret Bakanlığı’nın 17.07.2020 tarihli ve 55933913 sayılı yazısına istinaden TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Gümrük Bölgesine yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyalarının veya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan söz konusu numune eşyaların “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile yapılabilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmektedir. 

 İlgili yazıyı görmek için tıklayınız

Paylaş