Yolcu Taşıma Kapasiteleri hk.

29 Haziran 2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 05.06.2020 tarih ve 4874 sayılı yazıda;
COVID-19 Pandemisi sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kara yolu taşımacılığı sektörünün ciddi bir şekilde etkilendiği ve her gün artan bir şekilde tedbirlerin alındığı ve hayata geçirildiği hususları ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, normalleşme sürecinde Odalardan gelen en büyük taleplerden biri olan 2+1 koltuklu otobüslerdeki taşıma konusunun Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan “Sektörler İçin Covıd19 – Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi” başlıklı çalışmada yer aldığı ve konu başlıklı rehberin 151.sayfasının ilgili maddesinde;
“Oturma düzeni genel olarak kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yapılmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma olmalıdır. Tekli koltuk ve koridordan sonra ikili koltuk olan araçlarda tekli koltuğa bir kişi, ikili koltuğa pencere kenarına bir kişi oturması sağlanarak sosyal mesafe korunmalıdır.” cümlesinin yer aldığı belirtilmektedir.

Ayrıca, yine aynı rehberin 151.sayfasının ilgili maddesinde; “Eşler ve 20 yaş altı aynı soyadı taşıyan çocuklar yan yana seyahat edebilirler. Bir aile için satışı yapılmış yan yana oturulan koltukların ön ve arka sırasındaki koltuklarda, cam kenarına tekli oturma sağlanarak sosyal mesafe korunur.” cümlesi ve bunun yanı sıra, aynı rehberin 129.sayfasında yer alan; “Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında belirtilen hususlara istinaden personel servislerinin %50 değerlendirmesi dışında bırakıldığı ve personel servislerinde tüm koltukların oturma düzeni içinde %100 olarak kullanılabileceğinin anlaşıldığı görülmektedir.” cümlelerinin yer aldığı ifade edilerek, İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin
Genelgenin 1 Haziran 2020 tarihinde yayınladığı ve ekleriyle birlikte bilgilerimize sunulduğu belirtilmektedir.

Paylaş