Yönetmelik Taslağı hakkında

28 Kasım 2016

İlgili: Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 09.11.2016 tarihli 64194554-010.03-34866 sayılı yazısı.

İlgili yazıda Gıda Işınlanma Yönetmeliği taslak metninin www.tarım.gov.tr adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Taslakla ilgili görüşlerinizin taslak metinle birlikte web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak en geç 07.12.2016 tarihine kadar ilgili genel müdürlüğe ve elektronik ortamda kodeks@tarim.gov.tr adresine gönderilmesini rica ederim .

Paylaş