Yunanistan Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Hk.

18 Ekim 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  ülkemiz ile Yunanistan arasında gümrük alanındaki konuların üst düzeyde ele alınacağı Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı’nın, 14 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmiştir.

Yazıda, bahse konu toplantıdan önce teknik konuların ele alınacağı ayrı bir toplantının yapılacağı açıklanarak, söz konusu toplantıda ele alınmasında fayda görülen hususlar ile bu hususlara dair bilgi ve konuşma notlarının iletilmesi talep edilmiştir.

Bu itibarla, Odanızca/ Borsanızca anılan teknik düzeydeki toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlarla ilgili bilgi ve konuşma notlarının, 11 Ekim 2023 tarihine kadar Birliğimize (elif.demir@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bilgilerinize sunarız.