Yurtiçi İhale Duyuruları

*Gölcük, CTopel, Karamürsel, Derince, KdzEreğli ve Bartın’a Bölgesel Geçici Depolama Merkezleri İle Bartın Deniz Üssüne Su Yumuşatma ve Arıtma Sistemi Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
*Devlet Malzeme Ofisinden Odamıza iletilen ihale duyurularına ulaşmak için tıklayınız.
*Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, muhtelif taşınmazların özelleştirilmeleri ihalesinde son teklif verme tarihinin uzatılmasına ilişkin duyuru için buraya tıklayınız.
*Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden tetkik ve arama genel Müdürlüğünden alınan 11.10.2013 tarih ve 33244-2230 sayılı, ilgili Kruma ait ısıtma ve termal turizme uygun olan toplam 5 adet ruhsatlı Jeotermal alanın ihalesine ilişkin yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Kurumuna ait olan gayrimenkullerin satışına ilişkin ekte gönderildiği belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi için, tıklayınız.

 *İtalyanın Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir notaya istinaden, İtalyan Hükümetince toplam ticari değeri 50 milyon Avro olan 3 adet VIP donanımlı uçağın satışa sunulduğu ve detaylı bilgi içinsgudc@esteri.it adresine başvurulabileceği bildirilmektedir.

 *T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden tetkik ve arama genel Müdürlüğünden alınan yazıda Çanakkale ilinde bulunan intibaklı Tuzla T-1, T-3 ve T-4 bulunan kuyuların ihale edileceği bildirilmekte ve ihale konusu Jeotermal kuyulara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.