Zeytinoğlu, DEİK Başkan Yardımcısı oldu

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’na önemli görev

Zeytinoğlu, DEİK Başkan Yardımcısı oldu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkan yardımcılığına getirildi. KSO Başkanı Zeytinoğlu, bu görevi ile DEİK’in Asya-Pasifik bölgesi sorumluluğu ve Eğitim Ekonomisi Sektörel İş Konseyi çalışmalarını üstlendi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun Başkanlığını yaptığı ve ülkemizin tanınmış iş adamı ve sanayicilerinden 25 seçkin Yönetim Kurulu üyesi arasında DEİK Başkan yardımcılığına getirilen Zeytinoğlu, bu atamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, KSO ailesinin desteği ile en iyi şekilde görevini yürüteceğini belirtti. Zeytinoğlu’nun DEİK Başkan Yardımcılığı görevi; Asya-Pasifik bölgesi sorumluluğu ve Eğitim Ekonomisi Sektörel İş Konseyini kapsıyor.

DEİK HAKKINDA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye’nin ve Türk özel sektörünün küreselleşme sürecine ‘yüksek katma değerli’ entegrasyonunu hedefleyen bir iş dünyası kuruluşudur.

5174 sayılı kanunun 58. maddesince “Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme” görevini üstlenen DEİK’in Kasım 2013 itibari ile 750 üye şirketi, 42 Kurucu Kuruluşu, 115 İş Konseyi, 148 Ticaret ve/veya Sanayi Oda ve Borsa Oda Temsilciliği, 3 Yurtdışı Temsilciliği bulunmaktadır.

DEİK 1986 yılında Başbakanı Sn. Turgut Özal’ın talimatları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde kurulmuş, 1.1.1987 tarihinde ise faaliyete geçmiştir. Kuruluş amacı “Türk şirketlerinin dışa açılmalarını ve dış ilişkilerde özel sektörün koordinasyonunu sağlamak”, “Mantalite olarak özel sektöre yön göstermek” ve “Resmi seyahatler kapsamında iş âlemi heyetleri oluşturmak ve toplantılar” tertiplemektir.

Duyarlı bir ekonomi modelinin benimsendiği bu yıllarda şirketlerimiz ile dış dünya arasında köprü görevi üstlenen DEİK’in bünyesinde ilk olarak Türk – Amerikan ve Türk – Japon İş Konseyleri ihdas edilmiştir.

Kuruluşunu izleyen ilk yıllarda Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile ilişkilerin geliştirilmesine ağırlık veren DEİK, Sovyetler Birliği’nin çözülmesinin ardından Avrasya coğrafyasına, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin dışa açılma ve kalkınma politikaları izlemeye başlamaları ile bölge ülkelerine, enerji fiyatlarının artışı ile Körfez bölgesine, demografi ve makro-ekonomideki dönüşümlerle birlikte Asya Pasifik ülkelerine, 2000’li yıllardan itibaren ise T.C. Dışişleri Bakanlığı ve T.C Ekonomi Bakanlığı’nın Afrika ve Latin Amerika açılım stratejileri çerçevesinde bu bölgelerde iş konseyleri mekanizmalarının tesis edilmesine ve ilişkilerin geliştirilmesine öncelik vermiştir. DEİK bugün başta Büyükelçiliklerimizin bulunduğu ülkeler olmak üzere tüm dünyada etkin bir örgütlenme sağlamayı hedeflemektedir.

DEİK Kurumsal Yapısı

DEİK’in dış ekonomik ilişkiler faaliyetleri yoğun iş dünyası kuruluşlarından oluşan DEİK Kurucu Kuruluşları bulunmaktadır. DEİK, özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini koordine etme görevini kurucu kuruluşları ile yürütür ve bu kuruluşlara azami ölçüde hizmet etmeyi hedefler.

Genel Kurul tarafından iki yıllık görev süresi için seçilen DEİK Yönetim Kurulu, İş Konseyleri arasında koordinasyonu sağlamak ve DEİK faaliyetlerini yönlendirmekle görevlidir. DEİK Yönetim Kurulu iş dünyasının kanaat önderleri, en etkin iş dünyası kuruluşlarının başkanları, uluslararası başarı göstermiş profesyoneller, Anadolu’daki önemli şehirlerin oda başkanlarından oluşan bir kompozisyona sahiptir. DEİK’in Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Başkanıdır. DEİK Genel Kurul delegeleri arasından Denetim Kurulu oluşturulur.