107 ELEKTRONİK DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI

24 Haziran 2014

26.11.2013 tarih ve 67 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin durumları hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için; tıklayın

of patrons under age 25
wandtatoo 7 Impractical Rock Star Fashions We Wish Had Caught On

job description with a collections coordinator
wandtattooThe Call Of The Wild
Paylaş