AB Resim Sergisi (19 Haziran 2013)

26 Haziran 2015

Bilgi Merkezleri, Delegasyon’un “AB Genişleme için İletişim Stratejisi”nin hedefleri çerçevesinde pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir. Vatandaşların AB ile ilgili sorularını yanıtlamak ve bilgi aktarmak; halkın çeşitli AB veri tabanlarına erişimini sağlamak; AB bilgi kaynakları arasındaki ağın genişletilmesine katkıda bulunmak; öğrenciler, yerel medya, iş çevreleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan hedef kitleler ile yakın ilişkiler kurmak ve sürdürmek; farklı kaynaklardan edinilebilecek bilgiler konusunda yönlendirmede bulunmak; uzman konuşmacıların katılımı ile Türkiye-AB ilişkileri ve AB politikaları konusunda seminerler, konferanslar düzenlemek; Delegasyon ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan AB yayınlarını dağıtmak ve AB programları hakkında ilgili kesimleri bilgilendirmek bu hizmetlerden başlıcalarıdır. Bu proje kapsamında atıklardan (pet şişe, oto camları, süngerler, elektronik atıklar, piller, atık süngerler vs.) oluşan “Resim Sergisi” 19 Haziran’da Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde açıldı. Ressam Sare Ertaş tarafından yapılan resimler oldukça yoğun ilgi ile karşılandı. Bu sergi ile fabrika atıklarına dikkat çekilmeye çalışıldı. Aynı sergi Eylül ayında AB Çevre ve Enerji Politikaları ve Türkiye Uyum Süreci Semineri’nde tekrar açılacaktır.

ab6 ab7 ab8

Paylaş