ADR Bilgilendirme Semineri / 23-27 Mart 2015 – İstanbul

13 Haziran 2015

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına” ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir.

Söz konusu yönetmelik kapsamında tehlikeli maddeleri gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Belirtilen yönetmelik hükümlerinin ilgili firmalara yeni yükümlülükler getirmesinden ötürü ve sonradan karşılaşılması muhtemel bilgi eksikliğinden kaynaklanabilecek idari yaptırımların önüne geçmek amacıyla TOBB ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile 23-27 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul TOBB hizmet binasında ekte sunulan program dahilinde bilgilendirme eğitimleri düzenlenmesi planlanmaktadır. Katılım her günkü eğitim için 100 kişiyle sınırlı olmakla birlikte katılım listesi başvuru öncelik sırasına göre belirlenecektir.

Bu kapsamda odamız üyesi ilgili firmalardan belirtilen eğitimlere katılmak isteyenlerin katılım sağlanacak tarih belirtilerek isim, unvan, kurum/şirket ve iletişim bilgilerinin 16/03/2015 tarihine kadar TOBB’a yazılı olarak ve ahmet.karakas@tobb.org.tr e-posta adresine elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir.

Eğitim Programına ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş