ADR Mevzuat Bilgi Toplantısı / 21 Mayıs 2015 – TOBB İstanbul Hizmet Binası

7 Haziran 2015

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde alınan 05.05.2015 tarih ve 8772 sayılı yazıda;

“Bilindiği üzere, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği,

Söz konusu yönetmelik kapsamında tehlikeli maddeleri gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasların belirlendiği,

Belirtilen yönetmelik hükümleri ve bağlantılı diğer mevzuat ilgili firmalara birçok yeni yükümlülükler getirdiği, bu yükümlülüklerin yanı sıra mevzuatın uygulamasında da sektörde bilgi eksikliği olduğunun tespit edildiği ve bu ihtiyacın Birliğin daha önceki düzenlediği bilgilendirme eğitimleri sırasında ortaya çıktığı,

Bu kapsamda, muhtemel idari yaptırımların önüne geçmek amacıyla, tehlikeli maddelerin kara yoluyla taşınması, depolanması, ambalajlanması vs. ilgili ulusal mevzuat hakkında bilgilendirme ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması amacıyla UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla 21 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul TOBB Hizmet Binasında 9:30 – 17:00 saatleri arasında bir toplantı düzenlenmesinin planlandığı, katılım azami 100 kişi ile sınırlı olmakla birlikte katılım listesinin başvuru öncelik sırasına göre belirleneceği belirtilmektedir.

Katılmak isteyen üyelerimizin isim, unvan, kurum/şirket ve iletişim (telefon ve e-posta) bilgilerinin 16/05/2015 tarihine kadar “ahmet.karakas@tobb.org.tr” e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Paylaş