AFAD’la 8 Eğitim 700 Büyük Endüstri: Başlangıç Kocaeli Sanayi Odası

9 Haziran 2014

Sanayicilere Büyük Endüstriyel Kazaları Önlemeye Yönelik Önemli Fırsat:

Odamız ve AFAD’ın işbirliği ile büyük endüstriyel kazaları önlenmesine yönelik düzenlenen 12 günlük eğitime bugün başlandı.

Kocaeli Sivil Toplum Merkezi salonunda düzenlenen eğitimlere Sanayi Kuruluşları ve bu konuda faaliyet gösteren Kurum ve Kuruluşların temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Açılış konuşmasını yapan KSO Genel Sekreteri Memet B. TURABİ, Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünü üreten ilimiz için çevre ve İSG konularının diğer illere göre çok daha öncelikli bir mesele olduğunu vurguladı.

TURABİ, Kocaeli’de faaliyet gösteren önemli sektörlerin Türkiye içerisindeki payı incelendiğinde ülke Kimya sanayinin %27’si Kocaeli’nden karşılanmaktadır. Kocaeli Sanayi Odası olarak; çevre ve İSG konularında sanayi kuruluşlarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılmasına çok önem veriyoruz.” diyerek sözlerine devam etti.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Odamız 9. Meslek Komitesi-Boya ve Sanayi Gazları Sanayi Grubu ve 10. Meslek Komitesi-Temel Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu olarak şu ana kadar bu konuda birçok çalışma yaptıklarını belirterek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca; İlgili Bakanlıklar ile yapılan görüşmeler, düzenlenen eğitim ve bilgilendirme seminerleri ve bugün başlatılan kapsamlı eğitimlerin ilk defa Odamızda düzenlenmesi için yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

TURABİ, sözlerini AFAD’a bu eğitim kapsamındaki teknik ve finansal destekleri açısından teşekkür ederek bitirdi.

‘’8 Eğitimle Yaklaşık 700 Büyük Endüstri Tesisine Ulaşmayı Hedefliyor.’’

Açılış organizasyonunda AFAD adına konuşan AFAD Eğitim Merkezi Müdürü Akın Erdoğan “8 eğitimle yaklaşık yediyüz büyük endüstri tesisine ulaşmayı ve bu eğitimlerle kurumsal kazanımlar elde etmeyi amaçlıyoruz” dedi. Erdoğan “Risk yönetimine geçişin temelini atmak için Türkiye’yi afete hazır bir hale getirme iddiası ile hareket ediyoruz” diyerek sözlerine devam etti.

Erdoğan konuşmasını “AFAD Başkanı Sayın Fuat Oktay’ın bu konunun AFAD’ın en özel projesi olduğunu, kültürel değişimin ancak eğitimle gerçekleştirilebileceğini ve aynı zamanda afet kültürünün Türkiye’de oluşturulması için bu gibieğitimlere her zaman destek vereceklerini ifade ettiler” şeklinde bitirdi.

Afad’ın en özel projesinin Başkenti Kocaeli

AFAD, Afete Hazır İşyeri ile 17 Ağustos Depremi’nde ve farklı zamanlarda ülkemizin tecrübe ettiği büyük sanayi kazalarını önlemeyi hedefleyen Büyük Endüstriyel Kazalar Eğitimi’ni Türkiye’de ilk kez sanayi tesisleri için düzenliyor. Eğitimlerin ilki Halkbank sponsorluğunda, Odamız ev sahipliğinde 47 kamu, kurum, kuruluş ve 95 kursiyerin katılımıyla 8 – 23 Eylül 2014 tarihlerinde Kocaeli’de başladı.

Sanayi tesislerinde yaşanan büyük çaplı kazalar hem çalışan güvenliğini hem üretimi olumsuz etkiliyor ve çevreye ciddi zararlar verebiliyor. Bu kazalar, afetlerden kaynaklanan ikincil bir afet olarak ortaya çıkabildiği gibi önlemlerin alınmaması sonucunda da ortaya çıkabiliyor. Can kaybı, çevresel zararlar ve maddi kayıpları önlemek için mevzuat geliştirme çalışmaları yapılmaya başlatılmıştı. Bu kapsamda, sanayicilere görevler veren ve sorumluluklarını belirten Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik, AB tarafından endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için hazırlanan Seveso Direktifi’ne uygun olarak 2013 yılında AFAD’ın katkılarıyla yayımlandı. Aynı yıl AFAD’ın başlattığı Afete Hazır Türkiye Programı kapsamındaki Afete Hazır İşyeri Kampanyası ile sanayi tesislerinde alınacak önlemleri kolaylaştırmak için Büyük Endüstriyel Kazalar Eğitimi hayata geçiriliyor.

AFAD’ın büyük endüstriyel kazaların önlenmesi için düzenlediği eğitim, 2 yılı kapsayan ve her biri 12 gün süren 8 programdan oluşuyor. Afete Hazır İşyeri Kampanyası kapsamında gerçekleştirilecek Büyük Endüstriyel Kazalar Eğitimi’nin ilk 2 programı 2014 yılında, 6 programı ise 2015 yılında gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin Türkiye’de bulunan uzman sayısı çok az, bu yüzden AFAD’ın düzenlediği eğitimler, sanayi tesisleri yöneticileri ve çalışanları için bir fırsat niteliği taşıyor.

Paylaş