KSO Üyelerine Ücretsiz Enerji Verimliliği Etüdü

16 Haziran 2014

Kocaeli Sanayi Odası, Halkbank ve Kocaeli Üniversitesi arasında enerji verimliliği konusuna dikkat çekmek amacıyla “KOBİ’lere Enerji Verimliliği Check-Up Protokolü” 13 Mayıs 2014 tarihinde imzalandı. KOBİ’lerin enerji verimliliği konusunda eğitimi, bilgilendirilmesi ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanması hedefiyle imzalanan protokol kapsamında, Halkbank tarafından KOBİ’lere ücretsiz enerji etütü danışmanlık programları düzenlenecek ve enerji verimliliği check-up’ı yapılacaktır.

Bu kapsamda, üyelerimizin Sanayide Enerji Verimliliği Arttırıcı Önlemler ve Enerji Verimliliği Etüdü hakkında bilgilendirilmesi amacıyla, 23 Haziran 2014 Pazartesi günü, Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonunda bir seminer düzenlenmiştir.

Söz konusu seminere katılamayan firmaların, ekteki kısa anket formunu doldurarak en geç 25.07.2014 tarihine kadar, yasemin@kosano.org.tr adresine mail göndermesi halinde, uygun görülen firmalara ziyaretler düzenlenecek ve Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları tarafından ücretsiz olarak detaylı ön enerji etüdü raporu hazırlanacaktır. 

EK: ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN İNCELEME BİLGİ FORMU

 

Paylaş