Atıksu Arıtma Tesisleri Kimlik Belgesi Genelgesi

22 Haziran 2015

Atık su arıtma tesislerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve elektrik aboneliklerinin daha uygun olan sanayi elektriği üzerinden yapılabilmesi amacıyla 05.05.2015 tarih ve 2015/06 sayılı “Atık su Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Genelgesi”nin yayımlanmış olduğu belirtilmiş olup, uygulamaların söz konusu Genelge çerçevesinde yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Bahsi geçen Genelgede, alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların korunması amacıyla alıcı ortama deşarj edenlere ve/veya geri kazananlara, arıtma tesisi kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getirenlere teknik ve ekonomik destekler verildiği, bu kapsamda alıcı ortama atık su deşarj eden veya atık suyunu geri dönüşümlü olarak kullanan tüm atık su arıtma tesislerinin “Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Kimlik Belgesi”ne sahip olmasının, izin, izleme, denetleme ve sağlıklı envanter oluşturulması süreçlerine katkı sağlayacağı ifade edilmiştir.

Söz konusu belgenin ayrıca, 28.12.2012 tarihli ve 28511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK’nın 18.12.2012 tarihli ve 4913 sayılı kararı ile belirlenen Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince arıtma tesislerinin sanayi abone grubu olarak değerlendirilebilmesi için verilen AAT Belgesi yerine geçecek olduğu, ilerleyen zamanlarda çevre izin sürecine de dâhil edileceği bildirilmiştir.

Bu nedenle Genelge gereği İlimiz sınırları içinde alıcı ortama deşarj eden ve/veya atık suyunu geri dönüşümlü olarak kullanan (atık su altyapı tesisine bağlı olanlar hariç) tüm atık su arıtma tesisleri sahiplerinin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 31.07.2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine göndermeleri gerektiği bildirilmiştir.

Genelge & Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş