Ayhan Zeytinoğlu: “Match4Industry İkili İş Görüşmeleri Büyük Bir Katılımla Gerçekleşti”

12 Kasım 2015

Kocaeli Sanayi Odası’nın Kasım ayı Meclis toplantısı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla saygı duruşu ve hep birlikte İstiklal Marşı’nın okunarak başladı. KSO Meclis toplantısına TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu ve MARTEK Genel Müdürü Orhan Çömlek konuk konuşmacı olarak katıldılar. Kocaeli Sanayi Odası yönetimi tarafından TSK Mehmetçik Vakfı’na 100 bin TL’lik bağış yapıldı. Bağış çeki Vakıf Genel Müdürü Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu’na, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul tarafından teslim edildi.

1 Kasım seçimlerinin ülkemiz adına hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ”İki yılı aşkın bir süredir hep seçim gündemi ile yaşadık. Bundan sonra 2019’a kadar seçim olmayacağı  için, artık üretime, ihracata, eğitime, inovasyona ağırlık vermemiz ve yabancı sermaye girişini hızlandırmak için AB’yi kendimize çıpa yapmamız gerekiyor.” dedi.

Konuşmasını ekonomik değerlendirmelerle sürdüren Başkan Zeytinoğlu ihracattaki gerilemeye vurgu yaparak, “Biliyorsunuz; yılın başından bu yana her ay ihracatımız bir önceki yılın gerisinde kaldı. Bu koşullarda koyduğumuz ihracat hedeflerimize ulaşmanın mümkün olamayacağını görüyoruz. İhracatımızı artırmak için; üretimimizin rekabet ettiğimiz ülkelerle aynı koşullara gelmesi gerekiyor.” dedi.

Ülkemizin SAAB 9-3 kasasına ait 4 modelin tüm fikri mülkiyet haklarını satın almasından dolayı memnuniyetimi dile getiren Zeytinoğlu, “Otomotiv sanayinde üretim yapan sanayicilerimizin bu yatırımı değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Avrupa Birliği’nin 2020 yılında GSYH’daki sanayinin payını yüzde 20’ye çıkarmak hedefi olduğuna dikkat çeken Zeytinoğlu, “AB dünyada tekrar global bir ekonomik lider olabilmek için; 2020’ye GSYH’daki sanayinin payını yüzde 16’dan yüzde 20’ye çıkarmak istiyor. AB büyüme ve istihdamın yeniden başlatılmasında, endüstriyel rekabetin hayati önem taşıdığını düşünüyor. Yeni kurulacak hükümetten, sanayinin GSYH’daki payını yüzde 20’ye çıkarma hedefinin ülkemizin de Orta Vadeli Hedefleri içerinde yer almasını istiyoruz. Bunun için, rekabet ettiğimiz ülkelerle eşit seviyeye gelmemiz, altyapı yatırımlarını geliştirmemiz, kalifiye işgücünü artıracak eğitim alt yapımızı geliştirmemiz, dış pazarlara erişimi kolaylaştırmamız  gerekiyor.” dedi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın Doğrudan Faaliyet Desteği ile finansmanını sağladığımız ‘Nitelikli Mesleki İstihdam ve Sürdürülebilir Stratejiler Geliştirme’ çalışmasının tamamlandığını belirten Zeytinoğlu, “Bu çalışmada, dünyadaki gelişmiş ülkeler ve ülkemizde ilimize benzeyen illerin mesleki eğitimlerini karşılaştırarak, Meslek Liselerinin nitelik ve nicelik olarak çok geride kaldığını belirledik. Eğitim alt yapımızı güçlendirmediğimiz sürece, koyduğumuz hedeflere ulaşmamız mümkün değil. Dolayısıyla meslek liselerimizin algısının güçlendirmemiz ve tercih edilir liseler olmalarını sağlamamız gerekiyor.” dedi.

Geçtiğimiz ayın en önemli etkinliği olan Match4Industry ikili iş görüşmelerinin büyük bir katılımla gerçekleştirdiklerini belirten Zeytinoğlu, “Etkinlikte, 100’ün üzerinde yerli firmanın ve 15 farklı ülkeden olmak üzere 52 yabancı firmanın katılımıyla 1.158 iş görüşmesi gerçekleşti. Ayrıca kurumlar arasında bir çok işbirliği protokolü imzalandı.” dedi.

Zeytinoğlu, gerçekleştirilen aylık faaliyetler hakkında özet bilgiler aktararak sözlerine son verdi. (KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun tam konuşma metni için tıklayınız.)

Toplantıda ilk söz alan MARTEK Genel Müdürü Orhan Çömlek, milli kaynaklarımızı ülke içerisinde değerlendirerek katma değeri yüksek ürünlerin arttırılması gerektiğini vurgulayarak, “2023 hedeflerimizden bir tanesi kilogram başına ihracatın 4 dolar olmasıdır. Bunu sağlamanın yolu katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretmektir. Bunun için ise milli kaynaklarımızı milli bir şekilde kendi ülkemizde değerlendirmek adına sanayicilerin ve Ticaret Odası üyelerinin melek yatırımcı havuzuna dahil olmalarını istiyoruz. Bu yüzden bu bölgedeki tüm Ticaret ve Sanayi Odaları, Teknokentler, Teknoloji Transfer Ofisleri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve bizim önderliğimizde başlattığımız çalışmayla bir portal oluşturarak Demo-Day etkinliği düzenliyoruz. Üreten firmaları, yerelde ve genelde sizler gibi değerli iş adamlarının önüne çıkarmak için düzenlediğimiz organizasyonda biz KOBİ’lerle iş adamlarını bir araya getirip, sağlıklı bir ilişki kurmak istiyoruz. 2016 yılının ilk aylarında bu organizasyonumuzun tanıtımını gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Toplantının son konuk konuşmacı TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu, vakfın tarihçesi, amacı, organları, teşkilat yapısı ve şirketleri hakkında bilgi aktararak, “Vakfımızın bünyesinde dört farklı şirketimiz var. Bu şirketlerin gelirleri ve aldığımız bağışlarla çeşitli yardımlar yapıyoruz. Ölüm yardımız, maluliyet yardımı, doğum yardımı ve malul gazi, engelli ve çocuk ölüm yardımı yapıyoruz. Sürekli olarak da, malul gazi ve engelli bakım yardımı ve bakım ve öğrenim yardımı yapıyoruz. 2015 yılı tamamlanana kadar 68, 4 milyon TL yardım yapmış olacağız. 8 bin 928 kişiye sürekli yardımlarımız devam ediyor. Bütçemizin yüzde 65’inden fazlasını bağışlara ayırıyoruz.” dedi. Büyükkantarcıoğlu, sosyal destek programları hakkında da özet bilgi aktararak sözlerine son verdi.

Paylaş