Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

24 Haziran 2014

26.11.2013 tarih ve 92 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde; 18.4.2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3.4.2013 tarihli ve 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 35 inci maddesiyle 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 1 inci maddesinde yapılan değişiklik ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (15) ve (16) numaralı bentlerinin uygulanmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

convinced Argentina that it needed a SIGINT aircraft
burberry schal Fifth Pacific Companies’ CEO Hosts Investor Day Transcript

but you don’t have the money to hire a famous photographer
Chanel EspadrillesLea Michele Out with Cory Monteith
Paylaş