Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği Taslağı

8 Haziran 2013

Hazine Müsteşarlığı 23.07.2012 tarih ve 12197 sayılı yazı ile 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 10. ve 14. maddeleri ile Bireysel Katılım Sermayesi Sistemine ilişkin yasal bir çerçeve çizilmiş ve erken aşama işletmelere sermaye koyan lisanslı bireysel katılım yatırımcılarına vergi avantajı sağlandığı belirtilerek, yeni taslak yönetmelik hazırlamıştır. Taslak yönetmelikhttp://haber.tobb.org.tr/dosya/BKSYonetmelik.pdf adresinden incelenebilir.

Yönetmelik hakkında varsa görüşlerinizi 17 Ağustos 2012 tarihine kadar Odamıza ve arastirma@kosano.org.tr. adresine göndermenizi rica ederiz.

KOCAELİ SANAYİ ODASI

Paylaş