SEVESO II Direktif Kapsamındaki Firma Mevcut Durum Tespiti Anketi

20 Haziran 2014

Sayın Yetkili

Bilindiği gibi, SEVESO II Direktifinin Ülkemiz mevzuatına uyumlaştıran “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” ile tariflenmiştir. Bu kuruluşların risklerini azaltmak için gerekli tedbirleri alması ve yatırımları yapması gerekmektedir. Bu yönetmeliğinin kapsamına giren işletmelerin belirlenmesinde iki seviyeli bir yöntem izlenmektedir. Yönetmeliğinin EK 1’inde belirtilmiş, her madde için, alt ve üst seviye olmak üzere iki farklı eşik değeri bulunmaktadır. Bu doğrultuda Yönetmelik üst seviyeli kuruluşlara alt seviyeli kuruluşlara göre daha fazla sorumluluk eklemiştir. Alt seviyeli kuruluşlar büyük kaza önleme politikası, Üst seviyeli kuruluşlar ise güvenlik raporu hazırlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalara bu yönetmelik kapsamında işi durdurma cezası verilir.

Bu kapsamda üyelerimize yönelik olarak Kocaeli Sanayi Odası Çözüm Merkezi çatısı altında bir oluşum planlamaktayız. Bu sebeple firmalarımızın mevcut durum tespitini yapmak için bir anket uygulaması yapılması öngörülmüştür. Bu amaçla hazırlanan anketimizi 28 Kasım Cuma gününe kadar doldurabilirsiniz. İlgili ankete ulaşmak için tıklayınız. 

Paylaş