Çalışanlar ve İşverenler İstanbul’da İş Sağlığı ve Güvenliğini Tartışıyor

Paylaş

Türkiye’nin 20 farklı ilinden gelen 126 çalışan ve işveren, akademisyenler ve gazeteciler 20-22 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan AB İş Sağlığı ve Güvenliği Forumuna katılacak. Etkinlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sayın Rana Güven ile AB Türkiye Delegasyonu’ndan Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölümü Başkanı Müsteşar Sayın Ireneusz Fidos yer alacak.

AB sosyal politikasının temel bir unsuru olan işyerinde Sağlık ve Güvenlik alanında, AB’nin geniş kapsamlı bir mevzuatı bulunmaktadır. AB politikaları bir yandan iş kazalarını ve hastalıklarını önlerken, diğer yandan da iş kalitesinin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. İşyerinde Sağlık ve Güvenlik, AB’nin -azami sayıda riski asgari sayıda yönetmelikle düzenleyen güçlü bir hukuki çerçeve ile- önemli bir fark yarattığı alanlardan birisini oluşturmaktadır. Etkinlikte yer alan katılımcılar AB’nin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki politikalarını, çalışma ve sendika haklarını ayrıca Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimini ele alacaklar.

Kaan Yakuphan’ın moderatörlüğündeki foruma katılacak sanatçılar, aktivistler, çalışanlar, işverenler ve çeşitli meslek ve sosyo-ekonomik grupların temsilcileri, işyeri sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşarak elektronik oylamayla yapılacak anketin sonuçlarını tartışacaklar. Ele alınacak sorular arasında Türkiye’de işyeri sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler, işyeri yaralanmalarında izlenecek yasal prosedürler ve mevut durumun iyileştirilmesi için yapılması gerekenler yer almaktadır.

Forum, 1996 yılında hayata geçirilen ve Türkiye’nin 20 kentinde faaliyette bulunan AB Bilgi Merkezleri Ağı ile işbirliği içerisinde AB Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenmektedir.

Bilgi Merkezleri, AB’ye ilişkin düzenli olarak bilgi vermekte ve halka yönelik görünürlük faaliyetlerinin yanı sıra konferanslar, toplantılar, sergiler ve konserler gibi kültürel faaliyetler düzenlemektedir. 20 ildeki AB Bilgi Merkezi’nden olan Kocaeli Sanayi Odası, foruma Kocaeli’den 12 kişi ile katılım sağlayacak.