Çevre İhtisas Komisyonu 5. Toplantısı 03 Eylül Çarşamba günü Vali Yardımcımız Sayın Osman Sarı’nın katılımı ile İZAYDAŞ’ta gerçekleştirildi

5 Haziran 2014

Türkiye imalat sanayinin %13’ünü üreten ilimiz için çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konuları diğer illere göre çok daha öncelikli bir meseledir. Bu bilinçle; sanayinin temsilcisi olan Odamız öncülüğünde, İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel idareler, OSB Müdürlükleri ve Meclis Üyelerimizin katılımı ile 2013 yılında “KSO Çevre İhtisas Komisyonu” oluşturulmuştur.

KSO Çevre Komisyonunun amacı;

  •  Doğal çevre bilincini ve duyarlılığını geliştirmek, etkin kılmak, yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
  •  Sorunlara karşı ortaklaşa projeler yürütmek, kamuoyu oluşturmak,
  •  Çözüm önerileri üretmek ve yaşama geçirmek,
  •  Üyelerimizin çevre konusundaki sorunlarını tartışmak,
  •  İlimizin çevre konusundaki eğitim ihtiyaçlarını tespit etmektir.

Çevre Komisyonu; Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü, Tübitak MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, İzaydaş, Çevre Mühendisleri Odası, GOSB Çevre Birimi, TOSB Çevre Birimi, GEPOSB Çevre Birimi, GÜZELLER OSB Çevre Birimi, İMES Çevre Birimi, MAKİNACILAR OSB Çevre Birimi, KİMYACILAR OSB Çevre Birimi, DİLOVASI OSB Çevre Birimi, Solventaş, Sarkuysan, Müpa Tarım ve Sümerler Tekstil’den oluşmaktadır.

Vali Yardımcımız Sayın Osman SARI’nın teşrif ettiği toplantıya İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet SARAÇ ev sahipliği yapmıştır.  KSO Çevre Komisyonu Başkanı ve İzaydaş Genel Müdürü SARAÇ açılış konuşmasını yaparak, İZAYDAŞ ve Komisyonun çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi aktarmıştır.

Toplantıda kamu kurum ve kuruluşları, yerel idareler, OSB Müdürlükleri ve özel sektör temsilcileri ile karşılıklı çevre konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Kimya sektörünün izosiyanat atığı bertarafı sorunu, sürekli emisyon ölçüm sistemi konusunda yaşanan sıkıntılar, SEVESO III Direktifi kapsamındaki yapılan çalışmalar, ÇED Yönetmeliğindeki e-ÇED uygulamalarındaki problemler ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi kapsamındaki sorunlar irdelenmiş olup, çözüm önerileri aranmıştır.

Toplantı; Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin İlimizdeki çevre uygulamaları ve yeni çıkacak yönetmeliklerle alakalı sunumu ile devam etmiştir. İlimize özgü uygulamalar ve faaliyetler konusunda bilgi aktaran Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Komisyon üyelerinden gelen soruları yanıtlayarak karşılıklı çözüm önerileri bulunmuştur.

Ayrıca; ÇMO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç ERGENÇ tarafından söz alınarak, oda faaliyetleri ve yeni projeleri ile ilgili katılımcılar bilgilendirilmiştir.

Toplantı, Komisyon Üyelerinin İzaydaş teknik gezisi ile sonlandırılmıştır.

Paylaş