“Çevre İzin-Lisans, ÇED, Denetim ve Çevre Etiketi Uygulamaları” Toplantı sunumları (8 Şubat tarihli)

10 Şubat 2022

Türkiye Çevre Etiketi Sistemi sunumu için tıklayınız.

Çevresel Etki Değerlendirmesi sunumu için tıklayınız.

Çevre İzin ve Lisans sunumu için tıklayınız.