Dahilde İşleme Rejiminde Yapılan Değişiklikler

17 Haziran 2015

Sayın Üyemiz,

9 Ekim 2013 Tarihli ve 28790 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/6) ile Dahilde İşleme Rejiminde yapılan değişiklikler bildirilmiştir.

Bu kapsamda, belge kapsamındaki ekspertize konu her bir ithal girdi ile her bir işlem görmüş üründen en az bir numunenin alınması veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde belge süresi içerisinde inceleme yapılması gerekmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesine (DİİB) konu ekspertiz raporu müracaatlarınızın, belge süresi içinde yapılması ilerde doğabilecek olumsuzlukları önleme açısından önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, DİİB kapsamında ürettiğiniz ürünlerle ilgili tesislerinizde inceleme yapılması için, ihraç işlemleri bitmeden Odamızdan ekspertiz raporu talep etmeniz gerekmektedir.

Paylaş