Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 Tebliği kapsamında %70 geri ödeme destekli eğitimleri hakkında Odamızda 8 Mart 2012 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılacaktır

Paylaş

Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği” kapsamında 2012 yılı içerisinde şirketlerin ihracat kapasitelerini geliştirmek amacıyla, teorik ve uygulamalı olarak gerekli bilgi, beceri, donanım ve anlayışlar elde etmelerine yönelik işletme, ekonomi ve ticari konularda geri ödeme destekli proje bazlı eğitimler gerçekleştirilecektir.

 

Şirketlerin aşağıda belirtilen konularda, eğitimlere ilişkin giderlerinin %70’i desteklenecektir.

 

a) Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,

b) Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,

c) Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,

ç) Dış Ticarette Fiyatlandırma,

d) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,

e) Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,

f) Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,

g) Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,

h) Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,

ı) Yenilikçilik ve Kümelenme

 

“Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurt Dışı Pazarlama, Alım Heyeti Ve Bireysel Danışmanlık Programları İle İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi Programı”hakkında üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla 8 Mart 2012 Perşembe günü saat 14.00 de Odamızda toplantı yapılacaktır.

 

Bilgilendirme sunumu İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi uzman personeli tarafından yapılacaktır.

Kayıt ve bilgi için

Mehtap Dündar Demir

T: 0262 323 08 56 / 114 E: mdundar@abigemdm.com.tr

 

Elif Yılmaz

T: 0262 315 80 45 E: eyilmaz@kosano.org.tr