Fazla veya Yersiz Tahsil Edilen Ticaret Harçlarının İadesi Hakkında

6 Nisan 2017

Sayın Üyemiz,

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 04.10.2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 77 seri No’lu Harçlar Kanununun Tebliği kapsamında, Odalarca tahsil olunarak vergi dairesine ödenen ticaret ticaret sicil harçlarından, fazla veya yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılanların iadesinin ne şekilde yapılacağına dair açıklamaların yapıldığı yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş