GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTEK FONU PROJESİ

24 Haziran 2014

“Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Projesi” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Anadolu Efes stratejik ortaklığında yürütülmekte ve Anadolu Efes tarafından finanse edilmektedir. 2013 ve 2015 yılları arasında sürecek olan proje ile ülkemiz genelinde hem fikir hem de uygulama aşamasındaki sürdürülebilir turizm projeleri desteklenerek ulusal boyutta turizmin kalkınma boyutuna dikkat çekilmesi hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu kapsamında küçük ölçekli yerel sürdürülebilir turizm geliştirme girişimleri desteklenecektir. Sivil toplum kuruluşları ve yüksek öğrenim kurumlarına verilecek olan destek , başarılı projelere hibe verilmesi şeklinde olacaktır. Söz konusu proje ve başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiyehttp://www.gelecekturizmde.com/ internet adresinden ulaşılabilir.

Paylaş