Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik Hk.

5 Haziran 2013

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere gıda üzerine faaliyet gösteren üretim, satış ve toplu tüketim işyerleri faaliyet konularına göre Müdürlüğümüzden İşleme kayıt veya onay belgesi almaları gerekmektedir. Bu belgeyi alabilmeleri için de ilgili kurumdan İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olmaları gerekmekte idi.

10.01.2012 tarih ve 28524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile işletmelerin işletme kayıt ve onay belgelerini almaları için önce İşyeri açma ve çalışma Ruhsatı almaları zorunluluğu kaldırılmıştır.
Aynı yönetmeliğin 4. Maddesinin son cümlesinde “Bu belgelerin alınması diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mevzuata göre verilen izin veya ruhsatların alınması mükellefiyetini ortadan kaldırmaz” hükmü bulunmaktadır.
5996 sayılı kanunun 41. Maddesinin c) bendi gereği yapılan denetimler esnasında işletme kayıt veya onay belgesi olmadığı tespit edilen gıda üreten işyerlerine 2571 TL, toplu tüketim ve gıda satışı konusunda faaliyet gösteren işletmelere ise 1281 TL İdari para cezası uygulanmaktadır.
Odamıza kayıtlı olup işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmamasına rağmen faaliyet gösteren, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için müracaat etmesi gerekirken, müracaatını resmi veya özel nedenlerden dolayı bekleten, müracaat etmesine rağmen yasal sebeplerden dolayı beklemek durumunda kalan işletmelerin, işletme kayıt veya onay belgelerini ilgili yönetmelik gereği işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan alabileceklerdir, işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip odamız üyesi işletmelerin de işletme kayıt veya onay belgelerini almaları için İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Saygılarımızla,

KOCAELİ SANAYİ ODASI

Paylaş