Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin Özelleştirilmesi Hk.

16 Haziran 2015

T.C. BAŞBAKANLIK Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin bağlı ortaklığı Halk Sigorta A.Ş.’nin % 93,46 oranındaki hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ilan metni ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. bağlı ortaklıklarından Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin % 90’lık kısmının “blok satış” yöntemi ile özelleştirilmesi, ihalenin sonuçlanmasını müteakip ihaleyi kazanan Alıcı’nın talep etmesi halinde kalan % 10 oranındaki Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ye ait hissenin de, Alıcı’ya ihalede oluşan bedel üzerinden yapılacak hesaplama ile satılmasına ilişkin ilan metnine http://www.oib.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Paylaş