İleri Standby ve ISP 98 Kuralları Semineri Hk.

19 Haziran 2012

Sayın Üyemiz,
Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası’ndan alınan bır yazıda, Teminat akreditifi (standby letter of credit) uygulamaları (ISP98) teminat akreditiflerinin genel olarak kabul görmüş uygulamasını, teamülünü ve kullanımını yansıttığı,akreditiflere ilişkin Yeknesak Kuralların (UCP) ticari akreditiflere, Talep üzerine ödemeli Garantilere iliş-kin Yeknesak Kuralların (URDG) bağımsız banka teminat mektuplarına getirmiş olduğu kurallar gibi ISP98 de teminat akreditiflerine ilişkin ayrı kurallar getirildiği  bildirilmektedir.
Teminat akreditifleri (kısaca standby L/C) kullanıldıkları alanlar çok daha geniş olduğu için ticari akreditiflerden çok daha büyük tutarda bakiye arz etmekte, Standby, kaynağı olan ve kullanımının yaygın olduğu A.B.D. ile ilişkili görülse bile uluslararası nitelikte bir ürün olduğu ifade edilmektedir. Yalnızca ABDdeki yabancı bankaların standby bakiyeleri Amerikan bankalarının bakiyelerini aştığı, standbyın dünya çapında kullanımı gittikçe arttığı bildirilmektedir.
UCP ticari akreditifler için amaçlandığı halde geçmişte birçok standby UCP’ye tabi olarak açıldığı, standby’lar UCP’ye tabi olabildikleri halde UCP stanbylar için tamamen uygulanabilir olmadığı ifade edilmektedir. Bu nedenle ICC tarafından standby’lar için ayrı kurallar geliştirildiği, işte bu kurallar ISP kuralları olduğu bildirilmektdir.  Düzenlemede ve yaklaşımda ISP, UCP’den farklıdır, çünkü sadece bankacılardan ve ticaretle uğraşanlardan değil, derecelendirme (rating) acentalan, şirketlerin fon ve kredi müdürleri, devlet daireleri, mevzuatçılar ile senet/sözleşme mutemetleri ve bütün bunların hukuk müşavirleri gibi teminat hukuku ve uygulamasına aktif olarak katılan daha geniş bir gruptan kabul görmek zorunda olduğu bildirilmekterdir. Teminat akreditifleri genellikle anlaşmazlık veya amirin mali sıkıntıya düşmesi durumlarında kullanılmak üzere düzenlendiklerinden akreditif metinleri ticari akreditiflerde görülmeyen derecede titizlik gerektirmekte olduğu ifade edilmektedir. Sonuç olarak ISP aynı zamanda avukatlara ve hakimlere teminat akreditifleri pratiğinin yorumlanmasında rehberlik yapmak üzere yazılmış olup,  ISP’de UCP ve URDG gibi ona tabi olarak verilen bağımsız taahhütlere yani standby’ lara uygulanacağı bildirimektedir.
Kuralların kullanılmasının ancak onları tanıma ile mümkün olduğunun farkında olan ICC bu amaçla bu semineri düzenleme kararı  almış olduğu ifade edilmektedir. Bu seminerde standby’ın tanımı, tarafları, düzenlenmesi, türleri ve işleyişi detaylı olarak anlatılacağı, ayrıca ISP kurallarının madde madde analizi yapılacağı, ayrıca konuyla olaylar, ICC görüşleri ve uygulama da karşılaşılan sorunlar tartışılacağı ifade edilmektedir.  Seminer komisyon üyeleri tarafından sunulacağı ifade edilmektedir.
22-23 Aralık 2012 tarihlerinde, İstanbul TOBB Hizmet Binası’nda düzenlenecek olan seminere katılacak üyelerin ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu 18 Aralık 2012 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-mail (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
Kocaeli Sanayi Odası
 
Paylaş