Irak Kriz Masası

27 Haziran 2014

TOBB’dan (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Odamıza gelen yazıda, Irak’ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle, Irak’ta güvenlikli olmayan bölgelerde bulunan firmalarımızın, temsilcilerini ve yanlarında çalışan işçilerini tahliye ettikleri belirtilerek, bu kapsamda herhangi bir mağduriyete uğramamaları için önceden tedbir almak amacıyla güvenlikli olmayan bölgelerde halen bulunmakta olan firma temsilcileri ve işçilerine ait bilgilerin Dışişleri Bakanlığı’na iletilmek üzere TOBB’a gönderilmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı Irak Kriz Masası tarafından yapılan 22 Haziran 2014 tarihli Basın Açıklamasında Musul, Kerkük, Selahaddin, Anbar, Diyala, Bağdat, Basra, Babil, Necef, Kerbela, Vasit, Meysan, Kadisiye, Musenna ve Dikar vilayetlerine ilişkin olarak daha önce yapılan seyahat uyarılarının geçerliliğini koruduğu belirtilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı’nca gönderilen ve Irak’ta yatırımı olan firmalarımız tarafından doldurulması istenen “Irak’taki Türk Personele İlişkin Bilgi Formu”, TOBB’un web sayfası (www.tobb.org.tr) sağ panelindeki “Uluslararası İş İmkanları/Diğer Duyurular” başlığı altında yer almaktadır.

Diğer taraftan Irak’a yönelik ticari faaliyette bulunan firmalarımızın karşılaştıkları sorunların detaylıca tespit edilmesi ve ilgili mercilere ivedilikle aktarılması gerektiği belirtilmektedir. Bu itibarla, firmalarımızın ihracatlarında karşılaştıkları sorunlar, lojistik ve taşımacılık konusunda ortaya çıkan problemler, siparişlerin iptal edilip edilmediği (iptal olması durumunda yıllık siparişin ne kadarına tekabül ettiği bilgisi), mal bedellerinin tahsilindeki sorunlar, hangi ürünlerde ihracatın azaldığı, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kullanan firmalarımızın taahhütlerini gerçekleştirebilme durumları, hangi illerimizin/bölgelerimizin ne düzeyde etkilendiği ve benzeri hususlardaki bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Yukarıda belirtilen “Bilgi Formu” ile yukarıdaki hususların Dışişleri Bakanlığı Irak Kriz Masası ve Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere, TOBB’a (E-posta: irak @tobb.org.tr , Faks: 0312 218 22 09) ivedilikle iletilmesi rica edilmektedir.

Paylaş