İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında

28 Haziran 2014

Kocaeli Sanayi Odası
Sayın Üyemiz,
6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında” Kanunun 5174 sayılı TOBB Kanununa eklenen Geçici 18. Madde gereği 31 Ekim 2014 öncesi dönemlere ait borçlarınız ile ilgili taksitlendirme ve indirim imkânı sağlanmıştır.

Kanundan yararlanmak istemeniz durumunda en geç 01 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza bir dilekçe ile başvurmanız gerekmekte olup, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve örnek dilekçeler ekte sunulmuştur.

Önemle bilgilerinize sunarız.

Ek 1- 6552 Sayılı“Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında” Kanunun Geçici 18. Maddesi EK1
Ek 2- Peşin ödeme talep dilekçesi EK2
Ek 3- Taksitli ödeme talep dilekçesi EK3
Paylaş