İŞ YERİNDE ÇALIŞMA BARIŞI

12 Haziran 2013

Ülkemizde yaşanan sosyal ve ekonomik yoğun gelişmeler sonucu, çalışma hayatımızda “Endüstriyel İlişkiler” daha çok önem kazanmıştır.

İşçi-işveren ilişkilerinin özenle sürdürülmesi, işletme barışı ve verimliliği açısından önemli bir hal almıştır.

Bu çerçevede Doğu Marmara ABİGEM, işçi-işveren ilişkilerinin temelini teşkil eden “İş Kanunu”nun başlıca hükümlerinin, temel düzenlemelerinin ele alınacağı bir seminer düzenlemiştir. Bu seminerde, İş Kanunu’nun hükümleri, son Yargıtay kararları ışığında incelenecektir.

Bu çalışmada, işyerlerinde, anlaşmazlıkların daha doğmadan, dava mahkeme aşamasına gelmeden önlenmesini ön gören bir yaklaşım benimsenecektir.

İncelenecek başlıca hükümler, özetle,

-İş sözleşmesi, türleri, özellikleri
-Eşit davranma ilkesi
-Alt iş veren (taşeron) uygulamaları
-“Esnekli-güvenlik-esnek güvenlik” kavramları
-İş güvencesiyle ilgili hükümler
-İş sözleşmesinin feshi, geçerli sebep kavramı ve uygulamaları
-Esneklikle ilgili hükümler
-Ücret ve ödemelerle ilgili hükümler
-Çalışma düzeni ve fazla çalışmayla ilgili hükümler
-Yıllık ücretli izinler
ve diğer ilgili hususlardır.

20 Haziran 2013 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası eğitim salonunda gerçekleştirilecek semineri, İş Hukuku ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanı Av. Tolun BENÖN verecektir.

Seminere katılma ücreti 100TL+KDV’dir.

Kayıt için: Seda ELLİBEŞ-0262 323 08 56(108) 

Paylaş