İşletmelere Yönelik Mesleki Eğitim Anketi

14 Haziran 2013

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gönderilen yazıda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi 2012-2013 Eylem Plânının “İşletmelerin eğitim birimi oluşturma, eğitici bulundurma ve işletmelerde mesleki eğitim vermelerine yönelik özendirici ve kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşturulması” konulu 2nci maddesi ile ilgili olarak, Milli eğitim Bakanlığı tarafından, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında özel sektörün mesleki ve hizmet içi eğitime katkısını artırmak üzere, uygun teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi öngörüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu eylem maddesi kapsamında durum tespiti yapılması ve teşvik mekanizmalarının neler olabileceği konusunda işletmelerin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla, “TOBB-TİSK Ortaklığında Uygulanan İşletmelere Yönelik Mesleki Eğitim Anketi” başlıklı anketin, TOBB web sayfası üzerinden yapılmasına karar verilmiştir. Anket çıktıları, bahse konu çalışma ve konuyla ilgili başka çalışmalar için geliştirilecek politika ve tedbirlere katkı yapacaktır.

Bu itibarla, 11 Şubat 2013-11 Mart 2013 tarihleri arasında TOBB http://www.tobb.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek olan ankete katılımlarınız önem arz etmektedir.

Paylaş