İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazlar

20 Haziran 2014

Değerli Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 11.08.2014 tarih ve 15522 sayılı yazısında; İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan komisyonun 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında, komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürebilmesini sağlamak amacıyla “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” imzalandığı bildirilmiştir.

Anılan prosedür gereğince Komisyonun her yıl Ocak ayında toplanacağı belirtilmiştir. İşyerlerinin, tehlike sınıfına ilişkin itirazi taleplerini “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu”nun eksiksiz olarak doldurularak bağlı oldukları üst işveren kuruluşları (TOBB, TİSK, TESK, Kamu-İş) aracılığı ile yapacakları ifade edilmiştir. Formda ilgili alanda ismi bildirilmiş olan itiraz sahibi işyeri/sektör temsilcisinin Bakanlıkta yapılacak toplantıya mutlaka katılması gerektiği, temsilcinin katılmaması halinde talebin değerlendirilmeye alınmayacağı belirtilmiştir. Toplantı tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar gönderilen ve ÇSGB evrak biriminde kayda alınmış başvuruların toplantı gündemine alınacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıflarına yapılacak itirazların, www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar adresinde de yer alan prosedür çerçevesinde ilgili form doldurularak, tarafımıza yazılı olarak iletilmesini rica ederiz.

Paylaş