İTO / E-TİCARET HUKUKU SEMİNERİ

7 Haziran 2012

Sayın Üyemiz,

Ülkemizde e-ticaret hızla gelişmekte olup, 2011 yılında ülkemiz e-ticarette oransal olarak Hindistan’dan sonra dünyada en hızlı büyüyen ikinci e-ticaret pazarı olmuştur. 2012 yılı Ocak-Eylül döneminde e-ticaret işlem tutarı 22,7 Milyar TL’ye ulaşmıştır.
Ancak, e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte bu alandaki sorunlar da artmakta, internet üzerinden dolandırıcılık, taklit ve kaçak ürün satışı, kişisel verilerin korunması, fikir mülkiyet hakları, elektronik belgelerin geçerliliği, e-imzanın kullanılması, e-ticaretin kayıt altına alınması ve vergilendirilmesi, istenmeyen ticari iletişimler gibi birçok alanda yoğunlaşan tartışmalar ortaya çıkmıştır.
Bilindiği üzere e-ticaretin belirli uluslararası normlarda büyümesinin sağlanması, bu alandaki vergi mevzuatının düzenlenmesi ve denetimin arttırılması, bilgi eksikliğinin giderilmesi e-ticarette ödeme sisteminin düzenlenmesi ve güven eksikliğinin giderilmesi amaçları doğrultusunda ilgili Bakanlıklar tarafından yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülmekte olup, yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde e-ticarete ilişkin kanun, mevzuat ve yönetmelikler hazırlanmakta veya yayımlanmaktadır.
Bu çerçevede, ülkemizdeki e-ticaretin özellikle hukuksal yönden incelenerek irdelenmesi ve üyelerimizin bu konuda detaylı bir şekilde bilinçlendirilmesini amaçlayan bir semineri düzenlenecektir.

Bu itibarla, İstanbul Ticaret Odasından gelen yazıda 18 Aralık 2012 Salı günü 10:00 – 14:30 saatleri arasında İstanbul Ticaret Odası 5. Kat Meclis Salonunda “E-TİCARET HUKUKU SEMİNERİ” gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Kayıt için aşağıdaki kayıt formunun doldurarak, aşağıdaki e-posta adreslerine ya da (212) 455 48 59 No.lu faksa en geç 14  Aralık 2012 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir.

uploaded/file/dila/KAYIT_Formu.doc

 

Saygılarımızla,

KOCAELİ SANAYİ ODASI

Paylaş