KOBİ Bilgi Sitesi Hk.

3 Haziran 2012

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda; yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yerli ve yabancı yatırımların artırılması hedefine yönelik olarak Hükümet tarafından 2001 yılında kabul edilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler(KOBİ) tarafından, kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla, internet ortamında tek elden organize edilecek bir site kurulması gerekli görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında KOBİlere kuruluş aşamasından başlayarak faaliyete geçmeleri, ürün veya hizmet üretmeleri, desteklere erişmeleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik etmek ve bilgi vermek amacıyla,

5 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde http://kobi.tobb.org.tr/ erişim adresli KOBİ Bilgi Sitesi kurulmuştur.

Gelinen noktada, KOBİ Bilgi Sitesinde yer alan bilgilerin güncelliğini yitirmesi ve KOBİ Bilgi Sitesine katkı sağlayan kurum/kuruluşların yapısında meydana gelen değişiklikler sonucunda, söz konusu sitenin revize edilme ihtiyacı doğmuştur. Birliğimiz öncülüğünde, ilgili kamu kurum/kuruluşlarının desteği ile KOBİ Bilgi Sitesi, hem teknolojik hem de içerik bakımından güncellenmiş olup,söz konusu siteye http://kobi.tobb.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
KOCAELİ SANAYİ ODASI
Paylaş