KOBİ Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

4 Haziran 2012

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04 Kasım 2012 Tarih ve 28457 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2012/3834 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik ile KOBİ tanımında yer alan yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu miktarları ile ilgili rakamlar 25 Milyon Türk Lirasından 40 milyon Türk Lirasına çıkartılmıştır.

Yeni değişikliğe göre yapılan tanımlar aşağıdaki gibidir:

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve söz konusu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimler.

Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Orta Büyüklükteki İşletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

* Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Son Şekli İçin TIKLAYINIZ..

Paylaş