Kocaeli Sanayi Odası Kasım ayı Meclis toplantısı yapıldı

17 Kasım 2020

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis toplantısı KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığında  Zoom çevrimiçi toplantı yazılımı ile yapıldı. Toplantıya konuk konuşmacı olarak Doç. Dr. Şevket Sayılgan – Ekonomist ve Doç. Dr. Çiğdem Nas – İKV Genel Sekreteri katıldı.

Meclis toplantısının ilk konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu sözlerine ekonomik değerlendirmelerle başladı. Zeytinoğlu, ekim ayında 17 milyar doları aşan ihracat performansını çok olumlu karşıladıklarını belirterek, “Ekim ayında ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ekim ayında, ihracat artış oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.6 olurken, eylül ayına göre yüzde 8.3 oldu. İhracatımızdaki bu performansı çok olumlu değerlendiriyoruz. Rekabetçi kurun etkilerinin görülmeye başlandığını düşünüyoruz.” dedi.

Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 87.9’a yükseldiğini söyleyen Zeytinoğlu, “Bu oran yılın başından bu yana en yüksek seviye.” dedi.

Ekim ayı ithalatının yüzde 8.5 artışla 19.7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, “İthalattaki artışta otomotiv ve altın ithalatının etkilerini görüyoruz. Ekim’de altın ithalatı 2.1 milyar dolar ile yüzde 30.6, otomotiv ithalatı ise 1.9 milyar dolar ile yüzde 91.7 arttı.” dedi. İthalat alt kalemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Yatırım mallarında yüzde 57.5’lik artış var. Bu artışı olumlu değerlendiriyoruz. Tüketim malları ithalatında yüzde 25.3 artış, ara mallar (hammadde) ithalatında yüzde 1.5 azalış olduğunu görüyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, eylül ayı cari denge verisine ilişkin değerlendirmesinde, eylül itibariyle yıllık cari açığın 27 milyar 539 milyon dolara yükseldiğini söyleyerek, “Eylül ayında cari denge 2 milyar 364 milyon dolar açık verdi. Bu açığın temelinde turizm gelirlerinin geçen yıla göre azalıyor olması var. Pandemi nedeniyle turizm gelirlerindeki kayıplarımız maalesef bu yıl cari açığın yükselmesine neden oluyor. Geçen yılın eylül ayında sadece hizmet gelirleri 4.6 milyar dolar katkı sağlarken, bu yıl katkısı sadece 1.7 milyar dolar oldu. Sadece hizmet gelirlerinde geçen yıla göre 2.9 milyar dolar açık vermişiz. Bunun yanında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar dolar yükselmesi de cari açığı artıran bir diğer etken oldu.” dedi. Zeytinoğlu, “Ekim ayında da turizm gelirleri artmayacağı için aylık açığın devam edeceğini, ancak ekimde gerçekleştirdiğimiz yüksek ihracat, dış ticaret açığını aylık bazda gerilettiği için buradan bir iyileşme olabileceğini düşünüyoruz. Yıllık cari açığın ise baz etkisiyle yükselmeye devam edebileceğini bekliyoruz.” dedi.

Kocaeli dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklama yapan Zeytinoğlu, ekim ayında Kocaeli ihracatının yüzde 3.6 artışla 2.7 milyar dolar,  ithalatının ise yüzde 23.7 artarak 4.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Ekim ayında TÜFE aylık yüzde 2.13 artışla yıllık yüzde 11.89 olarak gerçekleşti. ÜFE ise aylık yüzde 3.55 artışla yıllık yüzde 18.20’ye yükseldi. Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik, ÜFE’de hızlı artışlara neden oluyor. Döviz kurundaki artış ve baz etkisiyle kasımda da ÜFE’deki yükselişin devam edebilir. ÜFE’deki yukarı yönlü hareketlilik, maliyetleri artırdığı için önümüzdeki dönemde TÜFE’ye yansıyacaktır.” dedi.

Eylül ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi eylülde aylık yüzde 1.7, yıllık yüzde 8.1 arttı. Yıllık gerçekleşen yüzde 8.1’lik artışı, geçmiş yılların potansiyelinin yakalanması açısından çok değerli buluyoruz. Ekim’de gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki artıştan; ekim ayında da üretim artışının devam edeceğini düşünüyoruz.” dedi.

Sanayi üretiminde sektörlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Alt kalemlere baktığımızda, yıllık en yüksek artışın yüzde 16.2 ile dayanıklı tüketim mallarında olduğunu görüyoruz. Bunun otomotiv sektöründeki talep artışından kaynaklandığını düşünüyoruz. İmalat sanayi sektöründe yıllık yüzde 8.5, ara malı üretiminde yıllık yüzde 10.9, sermaye malı üretiminde yıllık yüzde 10.4, orta yüksek teknoloji ürün üretimindeki yüzde 13.8’lik artışlar var. Bu kalemlerdeki artışları olumlu değerlendiriyoruz. ” dedi.  Zeytinoğlu, yüksek teknolojili ürünlerdeki yıllık yüzde 11.2’lik gerilemenin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Ağustos ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, işgücü verilerinde aylık bazda toparlanma olduğunu ancak işgücüne katılım ve çalışan sayısının olması gereken seviyenin altında kaldığını söyledi.

Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, ağustos ayında işsizlik oranının geçen yılın aynı ayına göre 0.8 puan, temmuz ayına göre 0.2 puan azalarak yüzde 13.2’ye gerilediğini söyleyerek, “Ağustos ayında açıklanan rakamların detaylarına baktığımızda, geçen yılın aynı ayına göre istihdam edilenlerin 975 bin kişi azaldığını görüyoruz.  Aynı dönemde, çalışabilir nüfus 1.2 milyon kişi artmasına rağmen, işgücüne katılanların sayısı 1 milyon 431 bin kişi azaldı. Ancak aylık bazda işgücüne katılım ve istihdam edilenlerin sayısında artış olduğunu görüyoruz.” dedi.

“Temmuzdan ağustosa istihdam edilen kişi sayısında 291 bin kişilik artış oldu.” diyen Zeytinoğlu, “Bu artışın 106 bini sanayi sektöründe, 126 bini hizmetler sektöründe, 53 bini inşaat sektöründe ve 6 bini de tarımda gerçekleşmiş.” dedi. Zeytinoğlu, ağustos itibariyle toplam istihdam edilenlerin sayısının 27 milyon 554 bin kişiye, işgücüne katılan kişi sayısının da 31 milyon 749 bin kişiye yükseldiğini söyleyerek, “Bu toparlanmalar olumlu ancak, nüfusa oranla hala olması gereken seviyenin altında.” dedi.

Ekim ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Ekim’de bütçe gelirleri yüzde 41.9 artışla 92.77 milyar TL, bütçe giderleri yüzde 21.6 artışla 97.66 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe gelirlerindeki artış, giderlerdeki artışın üzerinde olmasına rağmen ekimde bütçe 4.89 milyar TL açık verdi. Ocak-ekim dönemi bütçe açığı 145.48 milyar TL oldu.” dedi. Zeytinoğlu ekimde gelirlerdeki artışın ana nedeninin otomotiv ithalatından alınan gümrük ve ÖTV gelirleri olduğunu söyledi.

Zeytinoğlu kasım ayında gerçekleşen faaliyetleri özetleyerek sözlerine son verdi. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun tam konuşma metni için tıklayınız.

Doç. Dr. Şevket SAYILGAN – Ekonomist

KSO Meclis toplantısında konuk konuşmacı olarak ilk sözü alan ekonomist Doç.Dr. Şevket Sayılgan, “İşletmelerde Pandemi döneminde Finansal Yönetim“ konulu sunumunda  Dünya ve Türkiye Ekonomisi, Kriz ve tanımı, Kriz Karşı Yaklaşımlar, Nakit ve Likidite  Niye Önemli, Nakit Yönetimi Süreçleri, Çözüm Önerileri, Mali Tabloları Okuyabilmek, Bilançonun Saat Yönünde Çalıştırılması, Şirket Değeri mi ,Ciro mu, Kar mı,  Mali Tablolardan Riski Görebilmek ve Yönetmek konularını geniş şekilde aktardı.

Ekonomist Doç.Dr.Şevket Sayılgan’ın İşletmelerde Pandemi Döneminde Finansal Yönetim başlıklı sunumu için tıklayınız.

Doç. Dr. Çiğdem NAS – İKV Genel Sekreteri

Konuk konuşmacı olarak KSO Kasım ayı Meclis toplantısına katılan  İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, “AB Yeşil Mutabakatı “ konusunda sunum gerçekleştirerek,

  • Avrupa’nın ilk iklim-nötr kıta olma çabası . – 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını net olarak sıfırlamak.
  • Bir Ekonomik Büyüme Stratejisi. – Ekonomik büyümeyi kaynak kullanımından ayırmak.
  • AB için yeni bir ortak hedef – AB’nin iç bütünlüğünü sağlamak ve kimseyi geride bırakmamak

gibi açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Nas konuşmasında “ AB Yeşil Mutabakatı Yol Haritası nı oluşturan Biyoçeşitlilik, Çiftlikten çatala; sürdürülebilir gıda sistemleri, Sürdürülebilir Tarım, Temiz enerji, Sürdürülebilir sanayi, İnşaat ve Renovasyon, Sürdürülebilir  hareketlilik, Kirliliğin önlenmesi ve iklim eylemini aktardı.

İKV Genel Sekreteri Doç.Dr.Çiğdem Nas’ın Avrupa Yeşil Mutabakatı, Önemi ve Etkileri konulu sunumu için tıklayınız.

Paylaş