Kocaeli Sanayi Odası’nda Demir Çelik Sektöründe Kaynak Verimliliği Semineri Düzenlendi

14 Haziran 2014

Odamız ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü işbirliği ile “Demir Çelik Sektöründe Kaynak Verimliliği Semineri” 13 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirildi.

  Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ve çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri iştirak etti. Ayrıca sanayiden de Schneider ve CVS gibi firmalar kaynak verimliliği ile ilgili uygulamalarını katılımcılarla paylaştılar.

 Seminerin açılış konuşmasını yapan KSO Genel Sekreteri Memet B. TURABİ, Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünü üreten ilimiz için çevre ve iş sağlığı-güvenliği konularının diğer illere göre çok daha öncelikli bir mesele olduğunu vurguladı.

 TURABİ, “Metal sanayi, imalat sanayisi içinde hem üretim kapasitesi, hem ekonomik değeri hem de diğer sanayi dallarıyla yakın ilişkiler içerisinde olması sebebiyle potansiyeli yüksek ve stratejik öneme sahip sektörlerin başında gelmektedir.” diyerek sözlerine devam etti.

TURABİ sözlerini; “Enerji tüketimi bakımından imalat sanayi içerisinde en büyük paya sahip olan demir çelik sektörü kaynak verimliliği açısından da yüksek potansiyele sahiptir. Bu sebeple sektörde verimliliğin tartışılması ve bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması, demir çelik sektöründe rekabet gücüne katkı sağlayacaktır.” diyerek bitirdi.

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ de açılış konuşması yaparak enstitünün yapısı, çalışmaları ve faaliyetleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

 Açılış konuşmalarının ardından; ilgili Bakanlıklardan, Üniversitelerden,  Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünden, yine TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsünden ve özel sektörü temsilen Schneider ve CVS Makina’dan uzmanlar bilgi paylaşımında bulundular. Proje ile ilgili sektör temsilcileri ve üniversite öğretim görevlileri bir araya gelerek teorik ve uygulama konusundaki tecrübelerini paylaştılar.

KONUŞMACI

SUNUM KONUSU

Özlem DURMUŞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim
Dr. Şeyma KARAHAN TÜBİTAK MAM ÇTÜE, Uzman Araştırmacı Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi
Serpil ÇİMEN Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Teknik İşler Direktörü Demir Çelik Sektöründe Enerji Verimliliği Çalışmaları
Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR Kocaeli Ünv. Teknoloji Fak. Enerji Sistemleri Müh., Öğretim Üyesi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimliliği Analizleri, Yatırım Önerileri ve Yatırımların Geri Ödeme Süreleri
Prof. Dr. M. Kelami ŞEŞEN İst. Teknik Ünv. Kimya Metalurji Fak. Metalurji Müh., Öğretim Üyesi Demir Çelik Üretiminde Atık Yönetimi
Levent FADİLOĞLU Schneider, Pazarlama Müdürü Entegre Otomasyon Sistemleri ile Aktif Enerji Verimliliği
Doğan ERTAŞ CVS MAKINA, Proje Taahhüt ve Satış Direktörü Elektrik Ark Ocaklı Tesislerde Enerji ve Kaynak Kullanımı
Prof. Dr. Durmuş KAYA Kocaeli Ünv. Teknoloji Fak. Enerji Sistemleri Müh., Öğretim Üyesi Demir Çelik Sektöründe Enerji Verimliliği
Ahmet TAŞKIN TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü, Enstitü Müdürü Hurda Kirliliğinin Üretim Maliyetlerine ve Kaynak Kullanımına Etkisi
Paylaş