KSO Başkanı Zeytinoğlu, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programlarının 2. Paketi hakkında Değerlendirmelerde Bulundu

19 Haziran 2014

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından dün açıklanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programlarının 2. Paketi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Sayın Başbakanımızın açıkladığı 7 programdan ilki olan Üretimde Verimliliğin Arttırılması Programını ekonomimizde üretim kapasitesinin arttırılması ve rekabet gücümüzün geliştirilmesi açısından önemli bulunuyoruz. Programın özellikle KOBİ’lere odaklı tasarlanmasına ve bu konuda yapılacak reformlara çok önem veriyoruz. Verimlilik ve rekabet gücümüzün yüksek kapasite kullanımları ile artabileceğini biliyoruz.

Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı da ülkemizin yurtiçi tasarruf oranlarının düşük olduğu göz önüne alındığında önemli bir adım. Ne kadar fazla tasarruf, o kadar yatırım olarak geri dönecektir. Buna ilave olarak, sanayimizin üretiminde kullandığı ve vadeli olarak ithalat yaptığı yatırım mallarına yönelik uygulanan yüzde 6 oranındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), firmalarımıza ek maliyetler getirerek, rekabetçiliklerini azaltıyor. Sadece bitmiş ürünlerin, makine ve aksamları hariç tutularak, ithalatında KKDF kesintisinin uygulanması gerektiğini öneriyoruz. Böylece, ara malları için KKDF’nin azaltılmasıyla üretim teşvik edilmiş olacaktır. Aynı zamanda yüksek KKDF ile de nihai tüketim mallarının ithalatının da azalacağına inanıyoruz.

Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı kapsamındaki program hedeflerinde yer alan; Kamu kesimi borçlanma gereğinin GSYH’ya oranının Plan dönemi sonunda en fazla yüzde 0,5 olması hedefini uygun buluyoruz. Ancak kamu harcamalarının daha radikal şekilde azaltılması gerektiğini düşünüyoruz. Zira harcamalar beklentilerin üzerinde gerçekleşiyor. Denk bütçenin hedefimiz olması gerektiğine inanıyoruz.

Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programlarına ve bu kapsamda yapılması planlanan reformlara katılıyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde dolaylı vergiler çok yüksek. Dolaylı vergilerimizi yüzde 72’lerden yüzde 60’lara çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

İstatistikî Bilgi Altyapısının Geliştirilmesi Programını da çok yerinde buluyoruz. Özellikle uluslararası standartlarda üretilmiş istatistiklerin sayısının arttırılması ve entegrasyonu sağlanmış sürdürülebilir istatistik sisteminin kurulması noktasında hedefleri destekliyoruz.” dedi.

Paylaş